Anabilim

Anabilim

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Adı   Soyadı Oda No Telefon E Posta (@kocaeli.edu.tr)
Prof. Dr. Aynur KOLBURAN GEÇER - 303 2463 akolburan
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül BAKAR ÇÖREZ - 303 2498 a.bakarcorez
Doç. Dr. Funda DAĞ - 303 2486 fundadag
Doç. Dr. Levent DURDU - 303 2453 levent.durdu
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Nazire KAŞIKCI - 303 2422 duygu.kasikci
Doç. Dr. Evren ŞUMUER - 303 2417 evren.sumuer
Doç. Dr. Arzu DEVECİ TOPAL - 303 2507 adeveci


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors