Anabilim

Anabilim

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Adı   Soyadı Oda No Telefon E Posta (@kocaeli.edu.tr)
Prof. Dr. Ahmet BİLGİN - 303 2438 abilgin
Prof. Dr. Esma BULUŞ KIRIKKAYA - 303 2437 bulus
Doç. Dr. Ayla KARATAŞ - 303 2440 akaratas
Doç. Dr. Fikriye POLAT - 303 2442 fikriyepolat
Doç. Dr. Ömer ACAR - 303 2462 omer.acar
Doç. Dr. Derya KALTAKÇI GÜREL - 303 2427 kaderya
Doç. Dr. Canan DİLEK EREN - 303 2478 canandilek
Dr. Öğr. Üyesi Doğan GÜLLÜ - 303 2441 dogangullu
Arş. Gör. Dr. Çiğdem YAĞCI - 303 2451 cyagci
Arş. Gör. İlayda KILIÇ - 303 2419 ilayda.kilic


Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Adı   Soyadı Oda No Telefon E Posta (@kocaeli.edu.tr)
Prof. Dr. Ahmet KÜÇÜK - 303 2434 ahmet.kucuk
Doç. Dr. Yusuf KOÇ - 303 2456 yusuf.koc
Doç. Dr. A. Fuat YENİÇERİOĞLU - 303 2445 fuatyenicerioglu
Doç. Dr. Yasemin KATRANCI - 303 2446 yasemin.katranci
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Arzu ARI - 303 2452 abural
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt YAZICI - 303 2485 cuneyt.yazici
Arş. Gör. Dr. Duygu ÖREN VURAL - 303 2458 duygu.oren
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors