Burs ve Krediler

TÜRKİYE’DE BURS VEREN KURULUŞLAR
Başarılı ancak parasızlık nedeniyle öğrenimlerinde zorlanan öğrenciler devlet, vakıflar ve özel kuruluşların verdiği burslardan yararlanabilirler. Öğrenimlerine yurtdışında devam etmek isteyenler için de cazip burs imkanları var.
Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenim ve katkı (harç) kredileri dışında; devlet kuruluşları, çeşitli vakıf, kişi ve özel kuruluşlar tarafından öğrencilere burs veriliyor. Bursların miktarı, bursu veren vakıf veya kuruluş tarafından her yıl yeniden saptanıyor. Bursların bazıları karşılıklı, bazıları ise karşılıksız oluyor. Karşılıklı bursların nasıl geri ödeneceği burs veren kuruluş tarafından belirleniyor. 1999-2000 öğrenim yılında üniversiteyi kazanan ve burs almak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırılan üniversite veya yüksek okulun Öğrenci İşleri Bürosu’na başvurmalı.

 

İTO Vakfı
İstanbul Ticaret Odası Vakfı’nın verdiği burslarda aranılan şart, öğrencinin maddi imkanının yetersiz ve bir üniversitede ekonomi ile ilgili bölümlerden birinde okuyor olması. Bursun miktarı her Aralık ayında değişiyor.
Tel: (0212) 511 41 50
Türkiye Bilişim Vakfı
Maddi durumu yetersiz olan başarılı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerini desteklemek amacıyla burs veriyor. Bilişim sektörünün ve bilişim kullanıcılarının ihtiyacı olan yetişmiş insan gücünün artmasına katkıda bulunacak bu girişim için her Haziran ayında bilgisayar mühendisliği bölümü olan üniversitelere çağrı gönderiliyor. Ağustos sonuna kadar başvuruların TBV Genel Sektererliği’ne bildirilmesi isteniyor. Başvurular Eylül sonuna kadar sonuçlandırılıyor.
Tel: (0212) 245 20 02
Türk Eğitim Vakfı
TEV, şu anda Türkiye’de en fazla burs veren vakıflar sıralamasında başı çekiyor. Merhum Vehbi Koç’un liderliğinde 1967’de eğitime gönül vermiş 205 hayırsever işadamı, akademisyen ve bağışçı tarafından maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs vermek, milli eğitime yardımcı olmak amacıyla kuruldu. İstanbul’la beraber 11 ildeki şube ve temsilcilikleri aracılığı ile hizmet veriyor. 1969’dan bu yana yurt dışında yüksek lisans öğrenimi için burs veriyor. 1999-2000 öğretim yılında 60 başarılı öğrenciye yurt dışı bursu verilecek. Adaylar yükseköğretim süresince aldıkları genel not ortalamaları, yabancı dil seviyeleri, mülákat sonuçları ve ailelerinin mali durumuna göre değerlendiriliyor.
Tel: (0212) 274 52 60

 
Vehbi Koç Vakfı
Vakıf, sosyal ve kültürel hizmetler için Vehbi Koç tarafından 1969’da kuruldu. Eğitim, sağlık ve kültür alanlarında ülkemize kazandırdığı ve ilgili kamu kuruluşlarına devrettiği sayısız tesis yanında, Koç Özel Lisesi, Koç Üniversitesi, Amerikan Hastanesi, Sadberk Hanım Müzesi, Rahmi M.Koç Sanayi Müzesi ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Enstitüsü’nü kurdu. Üniversite ve lise öğrencilerine burs veriliyor.
Tel: (0216) 341 36 50

 
The British Council
The British Council 58 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Yalnızca yüksek lisans (üniversite sonrası) için 1987’den beri burs veriliyor. Ankara, İzmir ve İstanbul’da üç şubesi var. Bütün başvuru formları toplandıktan sonra 16 Ekim’den itibaren seçim komitesi (İngilizlerden oluşuyor) formlara göre ilk elemeleri yapıyor. Seçtikleri öğrenciler mülákata çağrılıyor ve bu elemeyi geçenler İngilizce sınavına tabii tutuluyor. Bursa aday gösterilenin tam listesi Ocak-Şubat aylarında kesinlik kazanıyor.
Tel: (0312) 468 61 92

 
Hacı Ömer Sabancı Vakfı
Vakfın sosyal amaçlı burs programı, üniversite öğrencilerine (lisans öğrenimi için) yönelik. Üniversiteyi üstün başarı ile kazanan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere geri ödemeli bir burs programı sunuyor. Programda yer alan bursiyerler, meslek sahibi olduktan sonra, yeni yetişen gençlerin öğrenimlerine bir ölçüde katkıda bulunabilme ilkesinden hareketle, aldıkları burs miktarını taksitler halinde ve faizsiz olarak vakfa geri ödüyorlar. Başvuru şartları, her yıl Eylül ayı başlarında üniversitelere gönderilen ve basın yoluyla yapılan duyurularla açıklanıyor. İsteyenlere ‘Vakıf Başvuru Formu’ gönderiliyor. Başvurular 15 Eylül’de başlıyor, 15 Ekim’de sona eriyor.
Tel: (0322) 351 56 44

 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
İstanbul içinde okuyan üniversite ve lise öğrencilerine karşılıksız burs veriyor. Derneğin 20’den fazla şubesine başvuran lise öğrencileri değişen miktarlarda burs alabiliyor. Merkez ise sadece üniversite öğrencilerine burs sağlıyor. İsteyen bağışçılar dilediği bir fakülteyi seçerek, derneğin göstereceği öğrencilerden birine ayda 10 milyon lira burs veriyor.
Tel: (0212) 252 44 33

 
Sema Yazar Gençlik Vakfı
Vakıf, her yıl üniversite öğrencilerine katkıda bulunmak amacıyla burs veriyor. Bursun devamlılığı her yıl başarılı olma koşuluna bağlı. Burs verilen öğrencilerin herhangi bir kuruluştan burs ve yardım almaması şartı var. Burs talebinde bulunan öğrencilerin vakıftan alacakları formu doldurarak Ekim ayı başına kadar müracaat etmeleri gerekiyor.
Tel: (0312) 425 80 03-04

 
İstanbul Sanayi Odası Vakfı
Üniversite ve meslek yüksek okullarında öğrenim görenlere burs veriyor. Burs verilecek adayı öğrencinin öğrenim gördüğü kurum seçiyor ve Vakfa bildiriyor. Teknik bölümde okuyanlara burs sağlanıyor.
Tel: (0212) 252 29 00

 
21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı
Vakıf, gençlerin eğitsel, kültürel, sosyal ve fiziksel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla 1992’de kuruldu. Başarılı fakat eğitimlerini sürdürürken zorlanan gençlere burs veriliyor. 15 Eylül-15 Ekim arasında başvuran adaylar sıra numarasına göre mülákata alınıyor. Belli bir puanlamaya tabii tutulan adaylara daha sonra burs veriliyor.
Tel: (0212) 274 15 02

 
Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı
Ekim ayında başlayan burslar 8 ay boyunca devam ediyor. Verilecek burs miktarı her öğretim yılı için yeniden belirleniyor.
Tel: (0212) 258 61 20
Faisal Finans Kurumu Vakfı
Vakfın aradığı şartlar; bir üst sınıfa geçerken borçlu dersin olmaması, başka vakıftan veya kurumdan burs alınmaması, savcılık tarafından hakkında soruşturma açılmamış olması ve disiplin suçu işlenmemesi.
Tel: (0212) 251 65 20

 
Milli Eğitim Bakanlığı
Bakanlık tarafından yükseköğretim kurumlarının öğretmen yetiştiren İngilizce, elektronik ve bilgisayar ile sınıf öğretmenliği branşlarında öğretim gören belirli sayıda öğrenciye burslu statüde destek sağlanıyor. Üniversitelerin hangi bölümlerinden kaç öğrenciye burs verileceği her öğretim yılı başında belirleniyor. Burslar, mecburi hizmet karşılığında veriliyor ve mezun olanlar öğretmen olarak doğrudan göreve alınıyor.
Tel: (0312) 417 50 70