Ders Muafiyet Başvurusu

Ders Muafiyet Başvurusu Nedir?

 

Kocaeli Üniversitesi’nin herhangi bir birimine kayıt yaptıran bir öğrenci, aşağıdaki şartları sağlaması durumunda, kayıt yaptırdığı bölüme ders muafiyet dilekçesi ile başvuruda bulunabilir. Muafiyet dilekçesinde, muaf olmak istediği dersleri belirtmek zorundadır.

  1. a) Daha önce, YÖK tarafından denkliği kabul edilen, bir ön lisans veya lisans programında eğitim gördüğünü, ders aldığını ve başarılı olduğunu not dökümü (transkript) ile belgelemek,
  2. b) Muafiyet talebinde bulunduğu dersler için, ders aldığı kurum tarafından onaylanmış açıklamalı ders içeriğini belgelemek.

Transkriptin ve açıklamalı ders içeriklerinin kurum tarafından onaylı ve imzalı olduğundan, özellikle ders içeriklerinin her sayfasının ayrı ayrı onaylanmış olduğundan emin olunuz.

Ne Zaman Başvurulur?

Muafiyet ve intibak başvuruları, kayıt yaptırılan eğitim-öğretim yılının ilk yarıyılının en geç birinci haftası sonuna kadar yapılır. Belirtilen zamanlar dışında muafiyet ve intibak başvurusunda bulunulamaz. Muafiyet ve intibak başvurusu sadece bir defaya mahsus yapılır.

Nereye Nasıl Başvurulur?

Muafiyet başvurusu için öğrenci kayıt yaptırdığı bölüme, ders muafiyet dilekçesi (ve dilekçede istenilen belgeler) ile başvuruda bulunabilir.

Nereye Nasıl Başvurulur?

Ne Zaman Nasıl Sonuçlanır?

İlgili yönetmeliğe göre, muafiyet başvurularının bitimini takip eden iki hafta içerisinde başvuru sonuçları ilgili yönetim kurulu tarafından karar bağlanır. Yönetim kurulunun kararından sonra, muaf olunan derslerin bir listesi öğrenciye verilir. Öğrenci, verilen listeyi sonraki ders seçimlerinde kullanmak üzere saklamakla yükümlüdür.

Bu nedenle muafiyet dilekçesini bölüm sekreterliğine teslim ettikten yaklaşık 7-10 gün sonra bölüm sekreterliğine muafiyet sonuçlarının gelip gelmediğini sorunuz. Eğer gelmedi ise, 3-4 gün sonra tekrar sorunuz. İlgili komisyonun toplanmasının 3-4 gün, Yönetim Kurulunun haftada bir ya da 15 günde bir yapıldığını göz önünde bulundurarak, muafiyet işlemlerinizin sonucunu şahsen takip etmeye özen gösteriniz. Tüm bu süreç zarfında danışmanınızla iletişim halinde olunuz.

Gerekli Bilgi ve Dokümanlar