Basılı Evraklar

Dilekçe ve Formlar

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Web Sitesi: http://odb.kocaeli.edu.tr/

Kocaeli Üniversitesi Yönetmelikler Sayfası: http://odb.kocaeli.edu.tr/yonetmelik.phpGenel Amaçlı Dilekçe (OGR-F-1)

İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma) Dilekçesi

Kayıt Sildirme Dilekçesi (OGR-F-3)

Yatay Geçiş Başvuru Formu (OGR-F-4)

Çift Anadal Programı (ÇAP) Başvuru Dilekçesi (OGR-F-5)

Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi (OGR-F-6)

Mazeret Sınav Talebi Dilekçesi (OGR-F-7)

Tek Ders Sınavı Dilekçesi (OGR-F-8)

Ders Muafiyet Dilekçesi / İntibak Formu

Yaz Okulu Dilekçesi

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors