Hakkımızda

Hakkımızda

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 1999 yılında Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Fakülte, önceleri Anıtpark Yerleşkesi’nde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürürken, 2005 yılının Eylül ayında Umuttepe Yerleşkesi’ne taşınmıştır.

Bölümümüzde lisans düzeyinde öğrenci alımına 2012-13 eğitim öğretim yılında 41 öğrenci ile başlanmıştır. Şu an bölümümüzde 1., 2., 3. ve 4. sınıfta toplam 200’ün üzerinde öğrenci bulunmaktadır.

Eğitim Fakültesinin ortak derslik ve laboratuvarları dışında, bölümümüz uygulamalı derslerinin yürütüldüğü ayrıca bir laboratuvarı mevcuttur. Laboratuvarda 48 öğrenci bilgisayarı ve bir de öğretim elemanı bilgisayarı, projeksiyon cihazı, ses sistemi ve etkileşimli tahta bulunmaktadır.


Vizyon

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nün vizyonu, bilgisayar öğretmeni ve alan uzmanları yetiştirmede ulusal ve uluslararası alanda öncü ve seçkin kurumlardan birisi olmasıdır.


Misyon

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nün misyonu ülkemiz geleceğine katkıda bulunacak yeterlikte ve gerek öğretmenlik mesleği gerekse öğretim teknolojileri alanında yeterli bilgi birikimine ve becerilere sahip öğretmen adayları, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.


Stratejik Hedefler
 • Eğitim Fakültesi mensubu olma bilincini yerleştirmek,
 • Ülkemizde ve bulunduğumuz bölgede en çok tercih edilen bölüm ve kurumlar içerisinde yerini almak.
 • Bölüm olarak bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları kullanmak.
 • Bölümün fiziksel ve teknolojik olanaklarını çağın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek.
 • Öğretim teknolojileri alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak.
 • Eğitimle ilgili resmi ve özel kuruluşlarla iyi ilişkiler kurmak ve işbirliğini geliştirmek.

Araştırma Konuları
 • Eğitim-öğretim süreçlerinde teknoloji kullanımı,
 • Öğretim teknolojilerinin öğretim süreçleri ile bütünleştirilmesi,
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim ortamlarında kullanımı,
 • İnsan bilgisayar etkileşimi
 • Web tabanlı öğrenme
 • Uzaktan Eğitim E-Öğrenme
 • Bireyselleştirilmiş Öğrenme
 • Harmanlanmış öğretim
 • Öğrenci-Öğretmen iletişimi
 • Bilgisayar Destekli Alan Eğitimi
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors