Hakkımızda

Hakkımızda

Eğitim Bilimleri Bölümü, 1994-1995 Eğitim ve Öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak kuruldu. 1999 yılından itibaren Eğitim Fakültesi’ne bağlı olarak çalışmalar yürütülmektedir.

Eğitim Bilimleri Bölümü’nün işlevi, lisans ve lisansüstü düzeylerdeki öğretmen yetiştirme programlarında öğretmenlik meslek bilgisi derslerini vermek, eğitim bilimlerinin çeşitli dallarında lisans ve lisansüstü programlar açmak, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve eğitim bilimleri alanında araştırmalar yapmaktır.
Bölümümüzde, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ile Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi olmak üzere beş ana bilim dalı bulunmaktadır. Eğitim Yönetimi anabilim dalında tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora, Eğitim Programları ve Öğretim ve Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ana bilim dalında tezli yüksek lisans programları yürütülmektedir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik ana bilim dalında 2007-2008 öğretim yılından itibaren lisans eğitimi sürdürülmektedir.


Vizyon

Eğitim bilimleri alanında, ulusal ve uluslararası ortamlarda nitelikli eğitim öğretim ve araştırmaları ile bilgi üreten, toplumun eğitim sorunlarını çözmeye dönük öneriler geliştiren, öğrencilerini bilgi toplumunun gereklerine dönük yetiştiren, aranılan nitelikte uzman ve eğitimbilimci yetiştiren bir bölüm olmaktır. Özellikle Marmara bölgesinde lisansüstü düzeyde aranan mezunlara sahip olmaktır.

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nün vizyonu, bilgisayar öğretmeni ve alan uzmanları yetiştirmede ulusal ve uluslararası alanda öncü ve seçkin kurumlardan birisi olmasıdır.


Misyon

Ulusal ve evrensel değerler ışığında, öğrencilerinin eğitsel sorunları tartışıp, çözümler üretebilecekleri öğrenme ortamlarını geliştirmek, bilimsel gelişmelerden yararlanarak ülkenin geleceği için bireyler yetiştirmek. Akademik çalışmalarında niteliği önemseyen, bilgiyi paylaşan, değerlendirmelerinde akademik ölçütleri esas alan, üretken bir ortam oluşturmak ve bunu örgüt kültürü haline dönüştürmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında toplum yararına ürünler sunmak.


Stratejik Hedefler
  • Eğitim Fakültesi mensubu olma bilincini yerleştirmek,
  • Ulusal ve uluslar arası boyutlu proje çalışmalarını teşvik etmek,
  • Bölgenin gelişimi ve sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak,
  • Başarılı öğrencileri teşvik etme hedeflerimiz vardır.

Araştırma Konuları
  • Örgütsel Bağlılık,
  • Yaratıcılık,
  • Eğitim Politikaları
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors