Hakkımızda

Hakkımızda

YÖK’ün 2016 yılında Eğitim Fakültelerini yeniden yapılandırma çalışmasından önce İlköğretim Bölümü altında Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği programları olarak yer almaktaydı.

Eski adıyla İlköğretim Bölümü Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Türk eğitim sistemine kaliteli ve yetkin öğretmenler yetiştirmek amacıyla 2000 yılının Şubat ayında kurulmuştur. Daha önce bölüm bünyesinde Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği olmak üzere 5 anabilim dalından oluşmaktayken, Yükseköğretim Kurumunun ilgili kararı gereği, Sınıf Eğitimi A.B.D. ve Okul Öncesi Eğitimi A.B.D. ayrılarak Temel Eğitim Bölümünü yeniden yapılandırılmıştır.

2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında Sınıf Öğretmenliğine öğrenci alınırken, ülkemiz için Okul Öncesi Eğitimin ne denli önemli olduğu gerçeğinden hareket edilerek 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı açılarak öğrenci alınmıştır.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim (İlköğretim) Bölümü 2000-2005 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesinde Eğitim Fakültesi binasında eğitim-öğretim hizmeti vermiştir. Ekim 2005 de Umuttepe Merkez Yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi binasının tamamlanmasıyla birlikte bu yeni yapıya geçilmiştir. Halen burada eğitim öğretime devam edilmektedir.


Vizyon

Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli öğretmenler yetiştirmenin yanı sıra, okul öncesi ve ilköğretim alanlarında bilgi üreten ve uygulayan, sürekli kendini geliştiren; eğitim, öğretim ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren; yetiştirdiği öğretmenlerle örnek gösterilen ve üyesi ve mezunu olmaktan onur duyulan bir bölüm olmaktır.


Misyon

İlköğretim ve okul öncesi kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak Atatürk İlke ve Devrimlerine gönülden bağlı, cumhuriyet ve kazanımlarına saygılı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yetkinlik ve duyarlılığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, bilimsel okur-yazar, olayları objektif olarak değerlendirebilen, iletişim becerileri gelişmiş, çevresine duyarlı, yapıcı, yaratıcı, seçkin öğretmenler yetiştirmektir.


Stratejik Hedefler
  • Bölüm olarak bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları kullanmak.
  • Bölümün fiziksel ve teknolojik olanaklarını çağın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek.
  • İlköğretim ve Okul Öncesi Eğitimi alanlarında, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak.
  • Fakültedeki diğer bölümlerle eğitim çalışmaları ve araştırmalar için işbirliği yapmak.
  • Toplumun gereksinim duyduğu konularda ilköğretim ve okul öncesi kurumlarına hizmet içi eğitim programları hazırlamayı, sunmayı, bu kurumların gereksinim duyduğu konularda araştırmalar yapmayı ve çalışmalarını aydınlatmaya yönelik bilimsel etkinlikler düzenlemek.
  • Eğitimle ilgili resmi ve özel kuruluşlarla iyi ilişkiler kurmak ve işbirliğini geliştirmek.
  • Ülkemizde ve özellikle Marmara bölgesinde en çok tercih edilen bölüm ve kurumlar içerisinde yerini almak.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors