Hakkımızda

Hakkımızda

Türkçe Eğitimi Bölümü, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. Türkçe Eğitimi Bölümü amacı, öğretmen olacak adaylara, akademik ve mesleki açılardan bilimsel bakış açısına sahip, araştırmacı-eğitimci bir kimlik kazandırmak; Türkçe dersleriyle kazandırılması amaçlanan dört temel beceride(okuma, yazma, konuşma ve dinleme) yetkinleştirmek; “Türkçe öğretiminde yetkin ve nitelikli öğretmenler” olarak yetiştirmektir.


Vizyon

Türkçenin evrensel dil ölçeğinde eğitimi ve öğretimi; Türkçenin evrensel ölçekte bilim, sanat, kültür dili olduğunu/olabileceği bilinci ve bilgisini üretmek, yaymak, pekiştirmek.


Misyon

Genelde dil olgusunun, özelde Türkçenin yapı, işleyiş, kuruluş, türeyiş özelliklerine anlatma ve anlama sürecinde yetkin kullanımı ve öğretimini sağlayabilecek dil bilinci yüksek Türkçe Öğretmeni yetiştirmek.


Stratejik Hedefler
  • Türkçe öğretimi konusunda klasik ve modern bakış açılarını bilen, Türkçenin anadili ve yabancı dil olarak öğretilmesinde gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış Türkçe öğretmenleri yetiştirmek.
  • Dil öğretiminde kullanılmak üzere dil laboratuvarı kurmak.
  • Fakültedeki diğer bölümlerin yanı sıra eğitimle ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği içinde olmak.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors