Hakkımızda

Hakkımızda

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 2001 yılında Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Fakülte, önceleri Anıtpark Yerleşkesi’nde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürürken, 2005 yılının Eylül ayında Umuttepe Yerleşkesi’ne taşınmıştır.

Bölümümüz 2 Doçent Doktor, 2 Yardımcı Doçent Doktor, 5 tam gün öğretim görevlisinden oluşmaktadır.


Vizyon

Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nün vizyonu, Yabancı Diller Eğitimi ve Öğretiminde mükemmele ulaşmak ve lisansüstü düzeyde araştırma yapabilen, gerekli öğretimi verebilen kalifiye öğretim elemanlarından oluşan bir bölüm haline gelebilmek, yabancı dil öğretmeni yetiştirmede ulusal ve uluslararası alanda öncü ve seçkin kurumlardan birisi olmaktır.


Misyon

İngilizce Öğretmenliği Bölümü fakültemizin ilk açılan bölümlerinden biridir. Misyonumuz; İngilizce öğretiminde çağdaş öğretim yöntemlerini uygulayan, yeterli alan bilgisine ve öğretmenlik yeterliklerine sahip, eğitimde dünyada meydana gelen gelişmeleri takip eden ve ülke koşullarına uyarlayabilen öğretmenler yetiştirmektir.


Stratejik Hedefler
  • Eğitim Fakültesi mensubu olma bilincini yerleştirmek,
  • Ulusal ve uluslar arası boyutlu proje çalışmalarını teşvik etmek,
  • Bölgenin gelişimi ve sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, başarılı öğrencileri teşvik etmektir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors