İç Denetim Raporları

İç Denetim Raporları

İç Denetim Dokümanları

Misyon – Vizyon

Stratejik Plan (2014-2018)

Yönetsel İşleyiş ve Süreçler

Görev Analizi ve Tanımları

Risk Strateji Belgesi

İç Kontrol Standartları

Birim Faaliyet Raporları

– Faaliyet Raporu (2018)

– Faaliyet Raporu (2017)

– Faaliyet Raporu (2016)

Bilgi Edinme Birimi

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors