Vizyonumuz - Misyonumuz

Vizyonumuz

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin vizyonu;
* Çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine ilke edinmiş öğretmenler yetiştiren bir kurum olmak.
* Kadrosunu nitelik ve nicelik olarak geliştirmiş, mesleki yeterliliklerini en üst düzeye taşıyan nitelikli öğretmenler yetiştiren, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir kurum olmak.
* Öğretim elemanı kadrosunu, alanlarında en iyi olma yolunda güçlendirmek. Ulusal ve uluslararası düzeyde proje ve makaleler üreterek, araştırma çalışmalarına katkıda bulunmak. Toplum için iyi örnekler yaratmak ve toplumda kendi alanlarına ilgi duyanların sayısının artmasına katkı sağlayacak öğretmenler yetiştirmek. Dünyayı bir bütün olarak anlayabilen; bilimsel anlayışa sahip, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üretebilen üstün nitelikli öğretmenler yetiştirmek ve uluslararası standartları yakalayan bir eğitim ve araştırma kurumu olmak üzere öğretmen yetiştirme alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak ulusal ve uluslararası eğitim-öğretime katkı sağlayan ve bilgi birikimini ulusal ve uluslararası akademik topluluğun, kamu ve özel kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin paylaşımına sunan bir fakülte olmaktır.

Misyonumuz

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin misyonu;
* Vizyonumuz doğrultusunda, alanında iyi yetişmiş, aydın ve yaratıcı düşünen, bilgi toplumunun yeniliklerine hazır olan, bilgiye ulaşma yollarını bilen, çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yöntemlerini ve teknolojilerini kullanabilen, açık fikirli, özgür düşünebilen öğretmenler yetiştirmek.
* Toplumsal kalkınmaya, refaha, özgürlüğe, demokrasiye, insan haklarına, doğaya ve çevreye katkıda bulunmayı kendisine ilke edinmiş, çağdaş uygarlığın yapıcı ve yaratıcı öğretmenlerini yetiştirmek.
* Atatürkçü düşünce doğrultusunda, ulusal değerlerine, gelenek ve göreneklerine bağlı, ülkemiz ve milletimiz için duyarlı ve yararlı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yücelmesi için gururla çalışacak öğretmenler yetiştirmek.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors