Haberler

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi TR-Dizin de Taranıyor


Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi 2018 yılı içerisinde yayın hayatına başlamıştır. Beşinci sayısını (Cilt 3 Sayı 1, 2020 Mayıs) ile birlikte TR-Dizin başvurusunu gerçekleştirmiş, son sayısı olan altıncı sayısını da Kasım ayı içerisinde yayınlamıştır. Dergi tüm sayılarında “Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi olarak akademik dergi yayıncılığının gerektirdiği sorumluluk ve etik çerçevede tüm süreçleri adım adım ve büyük bir titizlikle yürütmekte olduğumuzu gururla söyleyebiliriz” ifadesine yer vererek izlediği disiplinli politikayı öne çıkarmıştır. Bu özenli çalışmaların sonucu olarak 2020 yılı itibariyle TR-Dizin tarafından dizinlenmeye başlamıştır (https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TWpjMk56Yz0). Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi bundan sonra da etik ilkeler ve yayın politikası ile TR-Dizin kriterleri (https://trdizin.gov.tr/kriterler) doğrultusunda tüm akademik dergi yayıncılığı süreçlerini büyük bir titizlik ile sürdürmeye devam edecektir. Derginin bir sonraki sayısı 2021 Mayıs ayı içerisinde yayınlanacaktır. TR-Dizin kriterlerine ve dergimiz makale şablonuna uygun akademik çalışmalar ile “Eğitim Bilimleri” ve “Öğretmen Yetiştirme Alanları”na katkı sağlamaya devam edeceğiz. Dergimizin yayın hayatına başlamasından bugüne, çeşitli aşamalarda destek veren başta Kocaeli Üniversitesi Rektörü, dergi imtiyaz sahibi Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye, Eğitim Fakültesi Dekanı ve şu anki baş-editör Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü’ye, bir önceki baş-editör Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük’e ve kurucu editör Prof. Dr. Elşen Veli’ye destekleri için içtenlikle teşekkür ederiz. Kuruluş aşamasından bugüne derginin teknik ve yönetsel süreçlerinde görev alan editör yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Levent Durdu’ya özverili ve titiz çalışmalarının sonucu olarak TR-Dizin sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasındaki katkısından ötürü teşekkür ederiz. Ayrıca derginin danışma kurulu üyelerine ve yayın kurulunda alan editörü olarak görev alan tüm hocalarımıza ve hakemlerimize dergimizin değerlendirme süreçlerinde gösterdikleri titiz süreç yönetimi için teşekkür etmek isteriz. TR-Dizin başvuru sürecinin olumlu sonuçlanmasındaki en önemli hususlardan birisi alan editörlerimizin hakemlerle birlikte gerçekleştirdikleri kaliteli ve detaylı değerlendirme sürecidir. Eğitim Fakültesi bünyesinde hakem ya da yazar olarak destek olan ve fikirleri ile katkı sağlayan tüm fakültemiz öğretim elemanlarına da ayrıca teşekkür ederiz. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuje
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors