Haberler

Uygulama Okulları Ziyareti


Üniversitemiz ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü uyarınca uygulama okulları olarak belirlenen İzmit Muammer Aksoy İlkokulu ile İzmit Mehmet Akif Ortaokuluna Eğitim Fakültesi Dekanlığı olarak ziyarette bulunulmuştur.

Tüm okulların normalleşme süreciyle birlikte yüzyüze eğitime geçtikleri dönemde okullara eğitimsel ve moral destek amacıyla İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Fehmi Rasim ÇELİK ve Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa DOĞAN’ın da katılım gösterdiği ziyaretlerde Fakültemizi temsilen Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Elif ÇELEBİ ÖNCÜ ile Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Doğan GÜLLÜ ve Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt YAZICI yer almıştır. Fakültemizin COVİD-19 pandemisi öncesinde başlattığı ve farklı alanlardaki öğretim üyelerinin katkı sunduğu çeşitli akademik uygulamalarla birliktepandemi kaynaklı eğitimsel sorunların da neler olduğuna ilişkin okul idarecileri ve öğretmenler ile yapılan görüşmelerde öğrencilerin yüksek yararını gözeterek karşılaşılan sorunların daha etkin şekilde çözümlenmesinde Fakültemizin desteği bir kere daha hatırlatılmıştır. Prof.Dr. Çelebi Öncü ziyaretlerde; okulların öğrencilerle güzelleştiğini ve neşesini kazandığını vurgulayarak geleceği oluşturacak olan bugünün çocukları için her türlü çalışmaya katkı sunmanın önemine vurgu yaptı.Okulların çocuklar için cazibe merkezi haline dönüştürülmesi gerektiğini ve okul-öğretmen-aile işbirliğiyle daha güçlü uygulamalar yapılabileceğini ifade ederekEğitim Fakültelerinin de bu işbirliğine destek olmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors