Haberler

Erken Çocukluk Matematik Öğretiminde Sayma Becerisinin Gelişimi


Fakültemiz Matematik Eğitimi Öğretim elemanlarından Doç.Dr. Yusuf Koç tarafından öğrencilerimize gelişimsel olarak hazırlanan Öğrenme ve Öğretimde Öğrenme Yörüngeleri yaklaşımı kısaca tanıtılmıştır. Ardından, Öğrenme Yörüngeleri kapsamında yer alan matematikte sayma becerisi üzerine odaklanılmıştır. 2-8 yaş arası çocukların edinmesi gereken alt beceriler ve bu becerilerin geliştirilmesini hedefleyen etkinlik örnekleri tanıtılmış ve değerlendirilmiştir. Sayma becerisine ait Öğrenme Yörüngelerinin anlamlandırılmasına katkı sunmak amacıyla okul öncesi çocuklarla yapılmış uygulamalara ait videolar katılımcılarla beraber izlenmiş ve analiz edilmiştir. Videolardaki çocuk-öğretmen etkileşimleri ve bu etkileşimlerin çocukların öğrenmesine olası etkileri tartışılmıştır. Seminere Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü ve Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi öğretim üyeleri Doç. Dr. Yasemin Katrancı ve Dr. Öğretim Üyesi A. Arzu Arı da katılmış ve katkı sunmuşlardır.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors