Haberler

Fakültemizin Ortaklığında Yeni bir Avrupa Birliği Projesi


Proje IPAII (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Çerçeve Programı kapsamında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi bünyesinde çağrıya çıkan Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilen “Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı” için İzmit Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde ve Kocaeli Üniversitesi ortaklığında hazırlanan 'A Gifted For Gifted: Increasing the Capacity Of Teachers In Inclusive Education' isimli proje hibe almaya hak kazanmıştır.

IPA Çerçeve programı kapsamında gerçekleştirilecek 133 Bin Euro bütçeye sahip, 'A Gifted For Gifted: Increasing the Capacity Of Teachers In Inclusive Education' isimli proje 1 Kasım 2021-30 Nisan 2022 tarihleri arasında uygulanacaktır. Proje ekibinde proje koordinatörü olarak İzmit Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Doktorant Hayriye Sultan TUNÇ, Eğitim koordinatörü olarak Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih KEZER, Eğitim Uzmanı olarak da İzmit Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Yalçın YILDIRIM yer almaktadır.

A Gifted For Gifted Projesinin amacı, üstün bilişsel becerileri nedeniyle özel eğitime ihtiyacı bulunan ve bu özel eğitim ihtiyacını bilim ve sanat merkezleri ile destek eğitim odalarından karşılayan özel yetenekli öğrencilerin, bütünleştirici eğitim aracılığıyla daha nitelikli bir eğitim alabilmeleri için öğretmen kapasitesinin artırılmasıdır. Projede bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir: • Kocaeli’de görev yapan BİLSEM öğretmenlerinin eğitim yoluyla kapasitesinin artırılması, • Kocaeli’de görev yapan ve destek odası eğitimi öğretmeni olabilecek öğretmenlerin eğitim yoluyla kapasitesinin artırılması, • Özel Yetenekli Öğrenci ailelerinin eğitime yönelik ihtiyaç analizinin gerçekleştirilmesi, • Kocaeli’de yaşayan özel yetenekli öğrenci ailelerine eğitim verilmesi, • Bilsem öğretmenleri, destek odası öğretmenleri ve özel yetenekli öğrenci ailelerine yönelik uzaktan eğitim modülünün tasarlanması, • Bilsem öğretmenleri, destek odası öğretmenleri ve özel yetenekli öğrenci ailelerine yönelik eğitim materyallerinin hazırlanması, • 13 devlet okulunda özel yetenekli öğrencilerin kullanımına yönelik destek odası hazırlanması planlanmaktadır.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors