Haberler

Kocaeli’nin IPA projesinin kapanış etkinliği yapıldı


Proje IPAII (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Çerçeve Programı kapsamında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi bünyesinde çağrıya çıkan Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı için İzmit Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde ve Kocaeli Üniversitesi ortaklığında hazırlanan Özel Yetenekliler İçin Özel Yetenek: Bütünleştirici Eğitimde Öğretmen Kapasitesinin Artırılması isimli proje kapanış resepsiyonu 25 Nisan 2023 tarihinde Kocaeli Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. Proje kapanış resepsiyonuna Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı sayın Prof.Dr. Elif ÖĞÜT, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Prof.Dr. Elif ÇELEBİ ÖNCÜ, Dekan yardımcıları Doç. Dr. Aslı EŞME ve Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt YAZICI, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa DOĞAN, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Melih ZENCİR, Turan ERKİT ve Mehmet Riza AYAZ, İlçe Millî Eğitim Müdürü İhsan ÖZKAN, İzmit BİLSEM Merkez Müdürü Aytaç SATICI, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Proje, hibe almaya hak kazanan 42 projeden biri olması yanında, ilimizi temsil eden tek IPA projesidir. IPA Çerçeve programı kapsamında gerçekleştirilen proje 1 Kasım 2021-30 Nisan 2023tarihleri arasında uygulanmıştır. Projenin bütçesi 133 Bin Euro’dur. Projenin Amacı; · İzmit’te özel yetenekli çocuklarla çalışan sınıf ve branş öğretmenlerinin kapsayıcı eğitim alanındaki kapasitelerini artırmak · Bilsem öğretmenlerinin eğitim geliştirme ve uygulama kapasitelerini geliştirmek · Özel yetenekli çocukların eğitim ihtiyaçları konusunda okul yöneticilerinin ve ailelerinin bilgi düzeyini artırmak olaraktır. Bu amaçlar doğrultusunda 30 BİLSEM öğretmenine 160 saat Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Eğitici Eğitim verilmiştir Eğitmen olan BİLSEM öğretmenlerimiz, ilimizde ilk kez açılan Özel Yeteneklilerin Eğitimi Hizmetiçi eğitim faaliyeti ile 330 sınıf ve branş öğretmenine destek eğitim odası eğitimi vermiştir. Bu eğitimler 5 farklı ilçede 11 kurs merkezinde gerçekleştirilmiştir. Projenin bir başka sonucu ise 12 ilçede 13 devlet okuluna özel yetenekli öğrencilere yönelik destek eğitim odası kurulmuştur. Proje kapsamında verilen eğitimler uzaktan eğitim programı haline getirilerek ülke genelinde öğretmen ve velilerin hizmetine açılmıştır. Ayni zamanda proje kapsamında hazırlanan ISBN kayıtlı eğitim setleri de projenin web sayfası olan http://www.ozelyeteneklilericin.com/ adresinde ilgililerin kullanımına açılmıştır. Projenin son aşamasında ise 600’den fazla veliye Özel Yetenekli Öğrenciler ile ilgili farkındalık eğitimleri verilmiştir. Koordinatörlüğünü Dr. Hayriye Sultan TUNÇ'un üstlendiği projenin bütçesi 133 Bin Euro olup, bütçenin tamamı Kocaeli ili içinde harcanmıştır.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors