Haberler

AB ERASMUS PLUS PROJE DESTEĞİ


Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından sunulan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ortak olarak katıldığı ‘Flipped Learning Practices to Release Maths Anxiety with the Use of Robotics’ başlıklı ve 2020-1-TR01-KA203-092209 kodlu proje Erasmus + Stratejik Ortaklıklar Yükseköğretim Proje başvurularında en yüksek puanı alarak kabul edildi. Projede Avrupa Birliği desteği 142 810 avro olacaktır. Erasmus Plus Yükseköğretim Projesi Kocaeli Üniversitesi koordinatörlüğünde , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Latvijas Üniversitesi, Scuola Di Robotica, Instituto Politecnico de Viseu ve Educloud tarafından yürütülecektir. Robotik kullanımıyla matematik kaygısını azaltmaya yönelik karma öğretim modelinin geliştirilmesinin amaçlandığı projenin hedefleri: a- İlkokul öğretmenliği öğrencilerinin matematik konusunda farkındalıklarını artırmak, b- Matematikte karşılaşacak zorlukların ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak, c- Matematikte öğrenme süreçlerini hızlandırmak için kullanılabilecek yenilikçi öğretim etkinliklerini geliştirmek, d-Yüksek lisans öğrencilerini matematik öğretim etkinliklerinde daha yenilikçi yöntemler kullanmaya yönlendirmek. İki yıl sürecek olan proje, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tuğba KONAKLI’nın koordinatörlüğünde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Arslan, Kocaeli Üniversitesi’nden proje araştırmacıları olarak Dr. Öğr. Üyesi Arzu Arı ve Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Katrancı tarafından yürütülecektir.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors